منابع آموزشی

عملیات خلاصه عنوان تصویر
مشاهده Adults ... Viewpoint 1-2 Viewpoint 1-2
مشاهده Adults ... Touchstone 1-4 Touchstone 1-4
مشاهده Adults ... Speak Now 1-4 Speak Now 1-4
مشاهده Children ... First friends 1-3 First friends 1-3
مشاهده teenager ... Family and Friends 1-5 Family and Friends 1-5
مشاهده Children ... Pocekts 1-3 Pocekts 1-3
مشاهده Children ... Tiny Talk 1-6 Tiny Talk 1-6

مرکز آموزش زبانهای خارجی سفیر و سفارت

 

آدرس پستی: کرج ، خیابان بهشتی ، گلشهر، میانجاده ، بلوار حدادی

 

 

واحد سفارت(پسران):   55 45 46 34 026

 

واحد سفیر(دختران): 10 00 24 34 026

 

Email: Info@language-ac.com

 

نظر سنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف