نظر سنجی عمومی

نظرکلی شما در مورد عملکرد آموزشگاه چیست؟
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف

 • مرکز تخصصی آموزشگاههای زبان خارجی سفیر و سفارت
 • دفتر مرکزی: کرج،میانجاده، بلوار حدادی،پلاک 77
 • واحد پسران:   55 45 46 34 26 98+
 • واحد دختران: 10 00 24 34 26 98+
 • Email: Info@language-ac.com

نظر سنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف