026 34 24 00 10   -   026 34 46 45 55              Info@language-ac.com                Safir_Sefarat_Academy
  

متقاضیان ثبت نام در تورهای آموزشی دقت نمایند پس از انجام پیش ثبت نام و دریافت اطلاعات، می‌توانند از طریق سامانه ثبت نام آنلاین یا مراجعه حضوری و با ارائه مدارک زیر نسبت به ثبت نام قطعی اقدام فرمایند. مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شامل موارد ذیل می باشد:

 

1- پر کردن فرم رضایت نامه و تحویل آن به واحد مربوطه

2- ارائه برگ تسویه کامل