026 34 24 00 10   -   026 34 46 45 55              Info@language-ac.com                Safir_Sefarat_Academy
  

معرفی

 دوره تربیت مدرس  (Teacher Training Course) که به اختصار T.T.C  گفته میشود عبارت است ازآموزش متد های نوین تدریس که جهت آماده سازی زبان آموزان و فارغ التحصیلان زبان برای تدریس مورد استفاده قرار می گیرد.

در این دوره ها، برای دستیابی به اهداف دوره، روش نظری-عملی اتخاذ می‌شود. که هر کدام از اهمیت خاصی برخوردا است، با این وجود بخش عملی دوره مهم‌تر از بخش نظری آن است. به منظور ایجاد فرصت برای کارآموزان در به کارگیری عملی مفاهیم، جلسات عملی دوره با همکاری آنها برگزار خواهد شد.

بخش تئوری شامل 15 جلسه است،که مدرسین در این بخش علاوه بر تکنیک‌های تدریس که در موقعیتهای قابل پیش بینی مورد استفاده قرار می‌گیرند، با نظریه‌های کلی آن تکنیک‌ها نیز آشنا می‌شوند. در این دوره‌ها مدرسین (زبان آموزان) نقش منفعلی دارند و فقط گیرنده مفاهیم محسوب می‌شوند.

بخش عملی شامل 5 جلسه است که مدرسین 3 جلسه آن را بصورت آبزرو در محیط واقعی کلاس گذرانده تا نحوه استفاده از تکنیک های یادگرفته شده در کلاسهای تئوری که توسط اساتید خبره اجرا می شود را به صورت عینی مشاهده کرده و نحوه عملیاتی کردن تکنیکها را کامل آموزش دیده و فرایند آموزش تکمیل گردد.در این بخش همچنین لازم است کارآموزان برای هر جلسه گزارش مربوطه را تهیه و آن را به مدرس دوره تحویل دهند. تهیه گزارش توسط کارآموزان در جهت تعمیق در مفاهیم نظری وعملی لحاظ شده است. دراین دوره‌ها مدرسین(زبان آموزان) حتما بایستی از طریق دیگران آموزش ببینند و مدیریت شوند و خودشان نقشی در آموزش خودشان ایفا نمی‌کنند.

بخش ارزیابی و تدریس عملی:

در پایان دوره، کارآموزان به صورت نظری و عملی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. ارزیابی نظری به روش کتبی انجام می‌گیرد که در آن کارآموزان بایستی به سوالات مطرح شده پاسخ دهند. ارزیابی عملی که به آن (DEMO) گفته می شود از طریق تدریس عملی صورت می‌گیرد که در آن کارآموزان بایستی مهارت‌های عملی تدریس خود را در موقعیت‌های نیمه واقعی یا واقعی به کار گیرند.

 

اهداف دوره:

1. آشنایی کلی با متدهای مختلف تدریس زبان

2. آشنایی با استراتژی‌ها و تکنیک‌های تدریس مهارت‌ها و اجزای مختلف زبان

3. گسترش مهارت‌های کارآموزان در استفاده از اصول و تکنیک‌های تدریس برای ایجاد روش شخصی تدریس زبان

4. گسترش مهارت‌های کارآموزان در نظریه پردازی روش‌های تدریس و اعمال نظریه‌ها در روش‌های تدریس

5. آشنایی با مفاهیم حاشیه‌ای ودر عین حال کاربردی تدریس در جهت پرورش مدرسین موفق

6. ایجاد فرصت برای کارآموزان در به کارگیری عملی همه مفاهیم نظری ارائه شده در طول دوره