026 34 24 00 10   -   026 34 46 45 55              Info@language-ac.com                Safir_Sefarat_Academy
  

معرفی

آزمون آیلتس (International English Language Testing System) یکی از معتبرترین آزمون های بین المللی زبان انگلیسی است که مورد تائيد اكثر كشورها و دانشگاه هاي جهان ميباشد  ومناسب افرادی است که قصد مهاجرت ، کار و تحصیلات دانشگاهی در کشورهای انگلیسی زبان را دارند. آزمون آیلتس به دو شكل جنرال و آكادميك برگزار مي شود و به گونه ای طراحی شده است که منعکس کننده کاربرد روزمره زبان در تحصیل، کار و زندگی باشد و بطور کلی از چهار مهارت (شنيداري، خواندن، نوشتن و صحبت کردن) تشكيل شده است كه آزمون سه مهارت اول در يك روز و در زمانی حدود٢ساعت و ۴۵دقيقه برگزار مي شود و آزمون مهارت صحبت کردن که یکی از ویژگی های بارز این آزمون است، در روزي  جداگانه به صورت مصاحبه ای شفاهی و رو در رو انجام می شود و حدود١۵دقيقه طول ميكشد.  

 

Pre-IELTS

این بخش مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS می باشند ولی به علت ضعف زبانی هنوز نمی توانند در کلاس های آمادگی IELTS  شرکت نمایند. این دسته از زبان آموزان پس از انجام تعیین سطح اولیه در یکی از ترم های بخش Pre- IELTS  قرار می گیرند. این بخش علاوه بر تقویت دانش و مهارت های زبانی، به صورت ضمنی و پیوسته زبان آموزان را با آزمون و نوع زبان مورد نیاز برای موفقیت در آزمون نیز آشنا میکند و در واقع دارای اهداف دو گانه می باشد. در این بخش  از سری کتاب های بسیار کار آمد و شناخته شده Touchstone  و Viewpoint استفاده می گردد که تعداد ترم مورد استفاده هر شخص راآزمون تعیین سطح اولیه مشخص می کند. زبان آموز پس از اتمام این دوره وارد دوره اصلی IELTS  می شوند.

 

IELTS Skills

این بخش مخصوص کسانی است که توانایی زبانی شان نزدیک به سطح مورد نظر در آزمون می باشد ویا با شرکت در دوره های Pre-IELTS خود را به این سطح رسانده اند و نیاز دارند تا در کنار ارتقاء دانش های زبانی، بیشتر با فرم، محتوا و انواع سوالات آزمون آشنا گردیده و مهارت های چهارگانه زبانی خود را با گرایش آزمون تقویت نمایند. این دوره شامل 5 ترم 20 جلسه ای است که در 4 ترم اولیه به صورت مستقل با تمرکز بر یک مهارت زبانی (Listening, Reading, Writing and Speaking)  با استفاده از کتابهای New insight to IELTS  و Achieve IELTS  ( Grammar and vocabulary ) مهارت لازم در زبان آموز ایجاد میشود و با شرکت در آزمون مهارت پایان ترم، آمادگی شرکت در آزمون آزمایشی را پیدا می کند.

 در دوره پایانی که شامل 1 ترم 20 جلسه ای است، نحوه سریع و تکنیکی پاسخ به سوالات  با کار بر روی کتاب Focusing on IELTS (Practice Tests)  مورد ارزیابی و تقویت قرار گرفته و زبان آموز با شرکت در آزمون آزمایشی  (ماک) که در پایان این دوره برگزار می شود، آمادگی کامل جهت شرکت در آزمون اصلی را پیدا می کند.