02634240010                    02634464555 
 09352442828                    09352442829

متقاضیان ثبت نام در تورهای آموزشی دقت نمایند پس از انجام پیش ثبت نام و دریافت اطلاعات، می‌توانند از طریق سامانه ثبت نام آنلاین یا مراجعه حضوری و با ارائه مدارک زیر نسبت به ثبت نام قطعی اقدام فرمایند. مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شامل موارد ذیل می باشد:

 

1- پر کردن فرم رضایت نامه و تحویل آن به واحد مربوطه

2- ارائه برگ تسویه کامل