02634240010                    02634464555 
 09352442828                    09352442829

 دوره آموزشی بزرگسالان
 

دوره بزرگسالان مختص رده سنی 15 سال به بالا بوده و از دو بخش دوره های "مبتدی و میانی" و دوره های "تخصصی و پیشرفته" تشکیل شده است. در دوره های مبتدی و میانی سری کتاب های Touchstone 1-4 و Speak Now 1-4  بصورت ترکیبی و در دوره های  پیشرفته سری کتاب های 2-1 Viewpoint به همراه یک ترم دوره فیلم بصورت ترکیبی تدریس می شوند. علاوه بر این در سطوح پیشرفته کتاب Essential Idioms in English به عنوان کتاب جانبی، استفاده می شود.

 

دوره های مبتدی و میانی

دوره های مبتدی و میانی شامل چهار سطح Upper-Intermediate، Intermediate ، Pre- Intermediate، Elementary است.

 

سطح Elementary

در بخش اول این سطح کتاب Touchstone 1 بهمراه کتاب جانبی Video Activity Bookدر 3 ترم تدریس می شود و در بخش دوم کتاب Speak Now 1  در 2 ترم مورد استفاده قرار میگیرد. اهداف این سطح عبارتند از آشنایی با مفاهیم ابتدایی و ساده زبان انگلیسی، توانایی برقراری ارتباط و تعامل در سطح نیازهای معمول و روزمره، توانایی درک و انتقال مفاهیم ذاتی (غیر انتزاعی) از طریق چهار مهارت شنیدار، گفتار، خواندن و نوشتار میباشد.

 

سطح Pre-Intermediate

در بخش اول این سطح کتاب Touchstone 2 بهمراه کتاب جانبی Video Activity Book  در 3 ترم تدریس می شود و در بخش دوم کتاب Speak Now 2  در 2 ترم مورد استفاده قرار میگیرد. در این سطح زبان آموزان به تدریج به توانایی ارتباط با سطح بالاتری از روانی گفتار رسیده و زبان را در قالب کاربردی روزمره (دعوت کردن، پذیرفتن، رد کردن، اعتراض کردن، نصیحت کردن…) استفاده می نمایند.

 

سطح Intermediate

در این سطح کتاب Touchstone 3 به همراه کتاب جانبی   Video Activity Bookدر 4 ترم تدریس می شود و در بخش دوم کتاب Speak Now 3  در 2 ترم مورد استفاده قرار میگیرد. در این سطح زبان آموزان علاوه بر افزایش دایره واژگان و ساختار های دستوری، در کنار روان ترشدن، قادر به تولید جملات مرتبط و پیوسته بوده و می توانند به صورت معنی دار ارتباط برقرار نمایند. در ضمن زبان آموزان در این سطح قادرند تا در صورت بروز اشتباه، و اگر به طریقی به اشتباهشان اشاره گردد، سعی کنند تا اشتباه خود را تصحیح نمایند.

 

سطح Upper-Intermediate

در بخش اول این سطح کتاب Touchstone 4 به همراه کتاب جانبی  Video Activity Book در 4 ترم تدریس می شود و در بخش دوم کتاب Speak Now 4 در 2 ترم مورد استفاده قرار میگیرد. در انتهای این سطح زبان آموزان قادر خواهند بود تا مفاهیم پیچیده تر و انتزاعی تر را در زبان دوم، هم درک کرده و هم بیان نمایند، از ساختار های ترکیبی بیشتری استفاده نمایند، و بدون تذکر و کمک دیگران اشتباهات خود را متوجه شوند و تصحیح نمایند.

 

دوره های پیشرفته

دوره های پیشرفته شامل دو سطح Secondary Advanced، Primary Advanced است.

 

سطح Primary Advanced

در این سطح کتاب Viewpoint 1 بهمراه 12 یونیت از کتاب جانبی Essential Idioms in English در 4 ترم تدریس می شود. در این سطح، زبان آموزان به پالایش و تقویت توانایی های زبانی خود می پردازند، چهار مهارت زبانی را به راحتی و در سطح پیشرفته استفاده می نمایند. در ضمن اندوخته ای غنی از واژگان، ساختار ها و کاربرد های زبانی در اختیار دارند. به علاوه با سرعت عمل و انعطاف پذیری بالاتر و بدون نیاز به تامل کردن صحبت می نمایند.

 

سطح Secondary Advanced

 در بخش اول این سطح زبان آموزان به طور تخصصی جهت آموزش تکمیلی کار با فیلم را طی 2 ترم  با 6 نوع فیلم (انمیشن،مستند و فیلم داستانی) ادامه می دهند این برنامه بصورت (فعالیت های قبل از تماشای فیلم، حین تماشای فیلم، پس از تماشای فیلم و فعالیت های منزل) با هدف توانمند سازی زبان آموزان درهر چهار مهارت زبانی و در محیطی متفاوت از کلاس و در جهت ایجاد شرایط مناسب جهت فعال سازی آموخته های ایشان تدارک دیده شده است.

و در بخش دوم کتاب Viewpoint 2 بهمراه 12 یونیت از کتاب جانبی  Essential Idioms in English در 4 ترم تدریس می شود. در این سطح زبان آموزان می توانند از زبان دوم به صورت کاملا طبیعی و بدون اشتباه در موقعیت های واقعی روزمره استفاده نمایند. بنابراین عمده مباحث به فراگیری زبان تخصصی و آکادمیک تخصیص می یابد. زبان آموزان می توانند به راحتی تمام، با آگاهی و تسلط کامل از زبان و لایه های پیچیده و نا محسوس آن استفاده نموده و بر جنبه های کمتر متداول زبان مسلط هستند. این بالاترین سطح توانش زبانی در زبان دوم است و حتی از برخی لحاظ، افراد معمولی انگلیسی زبان قادر به هماوردی با زبان آموزان این مقطع نمی باشند.